fbpx

Vijf hete gebieden die het Nederlands Klimaatakkoord wil laten afkoelen

Vorige week zijn de belangrijkste concepten van het Nederlands Klimaatakkoord bekend gemaakt. Bedrijven, overheden en belangengroepen kwamen aan vijf discussietafels bijeen om plannen te bedenken die in 2030 een CO2-emissiereductie van minimaal 49% en in 2050 een reductie van 95% moeten opleveren. De belangrijkste reden om deze sessie te organiseren is om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs (om niet over de grens van 2 graden temperatuurstijging heen te gaan). Wij van MK Subsidy dragen alle innovaties die het leven duurzaam maken en die bijdragen aan een groenere wereld een warm hart toe. In de vijf discussies kwamen de volgende thema’s aan bod: Elektriciteit, Bouw, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit. Lees hieronder wat elk team heeft bedacht!

Elektriciteit

Volgens de vertegenwoordigers van deze industrie moet groene stroom een meer prominente plaats innemen. Er moeten meer windmolenparken worden gebouwd en er moet ook groene stroom op land worden opgewekt. Alle Nederlandse regio’s moeten de opdrachten van de overheid volgen en beslissen hoe ze deze maximaal aan kunnen pakken.

Tip! Ben je een innovator op dit gebied? Dan kun je de volgende subsidie aanvragen: Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+!

Bouw

Tot 2050 zullen ongeveer 8 miljoen gebouwen duurzamer moeten worden. Het goede nieuws is dat er al veel startups zijn die op dit gebied willen/innoveren en veel vakmannen die dit graag willen realiseren. Een van de uitkomsten van deze discussie is dat de belasting op gas zal stijgen, maar dat de belasting op elektriciteit zal dalen, zodat mensen worden gestimuleerd om duurzame verwarming te installeren. 

Tip! Als je een innovator bent op dit gebied dan kun je de volgende subsidies aanvragen: Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Urban Energy!

Industrie

Deze tafel had moeite om tot gemeenschappelijke conclusies te komen, voornamelijk omdat ze te maken hebben met internationale concurrentie. Om de concurrentiepositie te behouden vragen bedrijven vaak om financiële steun, d.w.z. subsidies, om hun processen steeds duurzamer en in overeenstemming met het Klimaatakkoord te krijgen. Het bedrijfsleven moet zich niet alleen richten op duurzaamheid – door processen steeds efficiënter te maken en beter gebruik te maken van elektrificatie en afval kunnen de bedrijven de klimaatdoelstellingen bereiken. 

Tip! Ben je een innovator op dit gebied, vraag dan deze subsidies aan: Milieu-investeringsaftrek (MIA), Operationeel Programma Oost (OP-Oost) en LimburgMakers

Landbouw en landgebruik

Wat de landbouw betreft moet er een vermindering van de uitstoot van methaan plaatsvinden, moet CO2 worden opgevangen in natuurlijke elementen, zoals in struiken en bomen, en moet organisch materiaal worden opgevangen in de bodem. De mensen moeten hier ook een bijdrage aan leveren – de bevolking wordt gevraagd meer plantaardige eiwitten te consumeren en voedselverspilling te voorkomen.

Tip! Als je een innovator bent op dit gebied dan kun je de volgende subsidies aanvragen: Milieu-investeringsaftrek (MIA) en MIT!

Mobiliteit

Op dit moment komen er steeds meer elektrische Tesla’s, Renaults en Opels op de Nederlandse wegen. De elektrische auto trend moet zich nog wel ontwikkelen. Rijden met een elektrische auto moet betaalbaar worden en moet de norm worden. Bus en vrachtvervoer moet ook geëlektrificeerd worden. Waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de elektrificatie van voertuigen. Ook moet er logistieke optimalisatie in de toeleveringsketen plaatsvinden, omdat sommige bestelauto’s hun opslagcapaciteit op dit moment niet optimaal benutten.

Tip! Als je een innovator bent op dit gebied dan kun je deze subsidies aanvragen: Milieu-investeringsaftrek (MIA), Connecting Europe Facility (CEF) en DKTI!

Al met al is er nog veel werk aan de winkel in al deze vijf Nederlandse sectoren. Als je een van die baanbrekende innovators bent dan kun je ook een aantal recent aangekondigde subsidies aanvragen! Leg je project voor aan onze consultants en zij nemen het van daaruit over. Wij garanderen je dat je bij ons meer dan tevreden zult zijn! Happy pitching :). 

Wil je nog vragen stellen aan Marketa, de auteur van dit artikel, of heb je opmerkingen? Neem dan hier of via LinkedIn contact met mij op!

Contact ons voor meer informatie: