fbpx

Subsidies

VFF - Vroegefasefinanciering

Vernieuwende producten en ideeën kunnen helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verhogen van de welvaart. Een cruciale fase hierbij is de stap van onderzoek (of idee of concept) naar een commercieel product (of proces of dienst) dat geschikt is voor de markt.

Omschrijving

Bedrijven komen door gebrek aan financiering minder vaak door de vroege fase en de eerste vervolgfase heen. Dit is vooral het geval wanneer ondernemers vernieuwende concepten en ideeën op de markt willen brengen. Het ministerie van Economische Zaken heeft de Vroegefasefinanciering (VFF) ontwikkeld om bedrijven in de vroege of vernieuwingsfase te helpen.

Het ontwikkelen van een commercieel of verkoopbaar prototype valt niet onder vroegefasefinanciering (VFF).

Wie kunnen er indienen?

  • Mkb-ondernemers (klein en middelgroot);
  • Innovatieve starters (< 5 jaar);
  • Academische innovatieve starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een academisch ziekenhuis).

Subsidie

Voor 2019: € 8 miljoen (mkb-ondernemer en innovatieve starter), € 370.000 (haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter), € 2,4 miljoen (academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter) 

Deadline

Aanvragen kan tussen 1 januari en 31 december, 17:00 uur.

Tip

Mogelijk is het innovatiekrediet of de MIT subsidie als alternatief ook interessant.

Meer weten over deze subsidieregeling?