fbpx

Subsidies

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De subsidieregeling verwijderen asbestdaken is om zoveel mogelijke daken binnen Nederland asbest vrij te maken en bewoners/ondernemers hier in te stimuleren.

Omschrijving

De regeling is opgezet om het risico van vrij asbestvezels in de leefomgeving te verminderen. Hierom is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden en wordt deze regeling ruim van te voren opgesteld zodat dit met mate kan worden tegengehouden.

Wie kunnen er indienen?

  • De partij voor wiens rekening het asbest is verwijderd.

Subsidie

  • Maximale bijdrage € 25.000 per adres, €4,50 per m2 verwijderd asbestdak.
  • Subsidieplafond 2017: € 25 miljoen

Deadline

  • Aanvragen moeten uiterlijk zes maanden na verwijdering van het asbest worden ingediend.
  • 31 December 2019

Meer weten over deze subsidieregeling?