fbpx

Subsidies

SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

De SDGP subsidieregeling is bedacht om de volgende drie duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te behalen: 

  • SDG 2 (einde aan honger)
  • SDG 8 (passende banen en economische groei)
  • SDG 17 (partnerschappen voor de doelen).

Deze belangrijke doelen kunnen alleen opgelost worden als meerdere partijen samenwerken. Daarom werkt SDGP met partnerschappen tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en/of NGO’s. Door de samenwerkingen kunnen de SDG’s behaald worden, omdat de verschillende belangen samen komen. 

Wie kan de subsidie aanvragen?

Publiek-private partnerschappen (PPP’s) kunnen projectvoorstellen in de volgende thema’s indienen: 

  • Voedingswaarde
  • Duurzame waardeketens
  • Beter werk en inkomen voor vrouwen en jongeren
  • Duurzame en klimaatbestendige voedselproductie-systemen.

Verder moet uw PPP bestaan uit maximaal zes partners, waarvan tenminste één de volgende is:

  • NGO of kennisinstelling
  • Overheidsorganisatie (liefst lokale overheid)
  • Onderneming.

De aanvrager moet een Nederlandse organisatie zijn.  

SDGP staat open voor projecten in deze landen.

De subsidie is open vanaf 15 november 2019 tot en met 16 december 2019, 15:00 uur! 

Het totaal beschikbare budget is EUR 30.000.000

Per project kunt u een subsidie van minimaal EUR 500.000  tot maximaal 3.000.000 aanvragen.

 

 

Meer weten over deze subsidieregeling?