fbpx

Subsidies

Stimulering Duurzame Energieproductie - SDE+

De SDE+ subsidie stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.

Wie kunnen er indienen?

  • Bedrijven
  • (Non-profit) instellingen

Omschrijving

U kunt SDE+ subsidie aanvragen voor de productie van de hernieuwbare energie via de volgende methodes:

  • Biomassa: Investeringen in vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, thermische conversie, afvalwater- en rioolwaterzuivering en warmte-uitkoppeling uit bestaande afvalverbrandingsinstallaties.
  • Geothermie: Ook wel aardwarmte genoemd.
  • Water: Installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie of osmose.
  • Wind: Opwekking van energie middels windturbines.
  • Zon: Investeringen in zonnepanelen of zonthermie.
  • Wind op Zee: Dit is een SDE+ categorie met een eigen budget en aanvraagprocedure.

Subsidiebedrag

Het totaalbudget voor 2019 bedraagt € 12 miljard. Er zijn in 2019 twee openstellingen (€ 5 miljard per openstelling). De eerste openstelling loopt van 12 maart  tot en met 4 april. Elke openstellingsronde bestaat uit 3 fases waarin het bedrag per opgwekte kWh oploopt. Dit houdt in dat u een keuze dient te maken voor welk subsidiebedrag u een aanvraag indient. Hoe hoger het bedrag, des te meer het risico dat er geen budget is voor uw aanvraag. Door onze contacten bij de overheid en kennis van de regeling kunnen wij u actief adviseren over het meest effectieve moment van indiening.

Wij adviseren om ruim voor de deadline de aanvraag op te stellen en contact met ons op te nemen.

Deadline

De SDE + 2019 heeft twee open rondes: lente en herfst. U kunt de SDE+ aanvragen van dinsdag 29 oktober, 9:00 uur tot donderdag 14 november, 17:00 uur. De budget is € 5 miljard.

Deel uw project op ons platform en ontvang subsidieadvies!

Maak gratis een account aan op het platform en vul het Pitch-deckformulier in met uw bedrijfsidee. Kort daarna krijgt u feedback van onze subsidieadviseurs.

Meer weten over deze subsidieregeling?