Subsidies

Stimulering Duurzame Energieproductie - SDE+

De SDE+ subsidie stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.

Wie kunnen er indienen?

 • Bedrijven
 • (Non-profit) instellingen

Omschrijving

U kunt SDE+ subsidie aanvragen voor de productie van de hernieuwbare energie via de volgende methodes:

 • Biomassa: Investeringen in vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, thermische conversie, afvalwater- en rioolwaterzuivering en warmte-uitkoppeling uit bestaande afvalverbrandingsinstallaties.
 • Geothermie: Ook wel aardwarmte genoemd.
 • Water: Installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie of osmose.
 • Wind: Opwekking van energie middels windturbines.
 • Zon: Investeringen in zonnepanelen of zonthermie.
 • Wind op Zee: Dit is een SDE+ categorie met een eigen budget en aanvraagprocedure.

Subsidiebedrag

Het totaalbudget voor 2018 bedraagt € 12 miljard. Er zijn in 2018 twee openstellingen (€ 6 miljard per openstelling). De eerste openstelling loopt van 13 maart  tot en met 5 april. Elke openstellingsronde bestaat uit 3 fases waarin het bedrag per opgwekte kWh oploopt. Dit houdt in dat u een keuze dient te maken voor welk subsidiebedrag u een aanvraag indient. Hoe hoger het bedrag, des te meer het risico dat er geen budget is voor uw aanvraag. Door onze contacten bij de overheid en kennis van de regeling kunnen wij u actief adviseren over het meest effectieve moment van indiening.

Wij adviseren om ruim voor de deadline de aanvraag op te stellen en contact met ons op te nemen.

Deadline

Er zijn twee fases in het jaar voor het indienen van aanvragen voor deze subsidies: in het voorjaar en in het najaar.

Voorjaar 2018

 • Fase 1: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,090/kWh (warmte en elektriciteit) of €0,064/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 13 maart (9.00 uur) tot 19 maart 2018 (17.00 uur).
 • Fase 2: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,110/kWh (warmte en elektriciteit) of €0,078/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 19 maart (17.00 uur) tot 26 maart 2018 (17.00 uur).
 • Fase 3: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,130/kWh (warmte en elektriciteit) of €0,092/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 26 maart (17.00 uur) tot 5 april (17.00 uur).

Najaar 2018: 
Data worden in de zomer van 2018 bekend gemaakt.

Meer weten over deze subsidieregeling?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.