fbpx

Subsidies

Praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Omschrijving

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is, op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en op wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Wie kunnen er indienen?

In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt.

Subsidiebedrag

Het budget is als volgt verdeeld:

  • Vmbo: € 1,4 miljoen
  • Mbo: € 193,9 miljoen
  • Hbo: € 3,4 miljoen
  • Promovendi/toio’s: € 2,8 miljoen

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Alle tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie verdeeld.

Deadline

Voor het studiejaar 2018-2019 is de deadline nog onbekend.

Tip

Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding

Meer weten over deze subsidieregeling?