Subsidies

OP-West (Kansen voor West)

Met het Operationeel Programma EFRO West-Nederland, wenst West-Nederland ondernemingen te stimuleren om te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Omschrijving

Het programma is een gezamenlijk programma van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.  Zij hebben meerdere thematische doelstellingen die vallen in de categorieën; innovatie, koolstof arme economie, arbeidspotentieel, vestiging, community LED local development.

Wie kunnen er indienen?

Projecten die worden ingediend door MKB’ers of kennisinstellingen en vallen binnen de thema’s:

  • Innovatie
  • Koolstofarme economie
  • Arbeidspotentieel
  • Vestiging
  • Community Led Local Development (CLLD)

Subsidie

Subsidieplafond van € 216 miljoen.

  • Binnen de thema’s ‘Innovatie’ of ‘Koolstofarme economie’ bedraagt de subsidie maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten.
  • Binnen de thema’s ‘Arbeidspotentieel’, ‘Vestiging’ of ‘Community Led Local Development (CLLD)’ bedraagt de subsidie maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.

Deadline

Doorlopend tot het budget op is.

Meer weten over deze subsidieregeling?