Subsidies

MIT - MKB Innovatiestimulering Topsectoren

MIT Subsidie voor het MKB

De MIT subsidie biedt ondersteuning aan ondernemingen in het MKB die innovatieve projecten opzetten. De overheid stimuleert met deze subsidie de ontwikkeling van projecten die aansluiting vinden bij één of meer thema’s van de Topsectoren. Deze subsidieregeling bestaat uit drie instrumenten, die elk aangevraagd kunnen worden voor uw project.

Topsectoren:
  MIT Subsidie voor het MKB

 • Agri & Food
 • Chemie & Energie inclusief Biobased
 • Creatieve Industrie
 • Hightech Systemen & Materialen en ICT
 • Life Science & Health
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Water

Haalbaarheidsstudie – MIT Subsidie

Het instrument van haalbaarheidsstudie brengt de economische en technische kansen van het uit te voeren innovatieproject in kaart. De haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit deskresearch, patentonderzoek, evaluatie van de beschikbare technologie en potentiële partners en marktonderzoek. De subsidie bestaat uit 40% van de subsidiabele kosten, wat oploopt tot €25.000 per haalbaarheidsstudie.

R&D-samenwerkingsproject

Een ander instrument van de MIT subsidie is het R&D-samenwerkingsproject. Het dient om een samenwerking te gaan tussen minimaal twee MKB-ondernemers en het project dient aansluiting te hebben bij de Topsectoren. De samenwerking tussen de bedrijven is vaak gericht op de ontwikkeling van een product of de vernieuwing ervan, maar het kan eveneens gaan om een dienst of een productieproces. Het samenwerkingsverband behoort evenwichtig te zijn, wat betekent dat één partner maximaal 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen. De subsidie voor een R&D-samenwerkingsproject bestaat uit 35% van de subsidiabele kosten, wat kan oplopen tot €200.000 subsidie per project. De beoordeling van de aanvraag vindt plaats op basis van de kwaliteit hiervan, waarbij wij u als subsidiespecialisten graag helpen.

R&D-samenwerkingsproject groot

Een groot R&D-samenwerkingsproject wijkt op diverse punten af van een R&D-samenwerkingsproject. Een groot R&D-samenwerkingsproject kan door een samenwerkingsverband van mkb-ondernemers worden ingediend. De subsidiehoogte bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject waarvan minimaal € 75.000 en maximaal € 200.000 per deelnemer.

Kennisvouchers

Een ondernemer (MKB) heeft met deze voucher (waardebon) de mogelijkheid om kennis in te kopen bij een kennisinstelling. De MKB-ondernemer formuleert een kennisvraag voor de vernieuwing van een product, productieproces of dienst. Vervolgens dient de ondernemer contact op te nemen met een kennisinstelling die de betreffende vraag kan beantwoorden. De voucher voldoet ongeveer 50% van de kosten aan de kennisinstelling. De maximale subsidie bedraagt €3.750.

Deadlines

 • De deadline voor de aanvraag van de Haalbaarheidsstudie is 17 april 2018.
 • De deadline voor de aanvraag van het R&D-samenwerkingsproject is 6 september 2018.
 • De aanvraag van Kennisvouchers is doorlopend.

Meer weten over deze subsidieregeling?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde cases