fbpx

Subsidies

De Innovatiebox

De Innovatiebox is geïntroduceerd om fiscale prikkels te bieden voor innovatief onderzoek door ondernemers. Alle winst die u maakt met innovatieve activiteiten valt in deze box.

Omschrijving

De innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapbelasting. Winsten die voor de innovatiebox kwalificeren, worden belast tegen een lager vennootschapsbelastingtarief van 7% in plaats van de gebruikelijke 19% of 25%.

Voorwaarden

  • Een WBSO beschikking, afgegeven door het RVO
  • Afhankelijk van de omzetgrootte of branche is een octrooi wel of niet verplicht:
    – bij de ‘kleine’ belastingplichtige (minder dan € 50 miljoen netto groepsomzet per jaar en een netto omzet uit innovatieve activa van minder dan € 7.5 miljoen per jaar) geeft een WBSO-beschikking toegang tot de Innovatiebox;
    – voor ‘grote’ belastingplichtige is er naast een WBSO-beschikking tevens een patent (of een vergelijkbaar recht) vereist;
    – voor een ICT-bedrijf is een octrooi, ongeacht de grootte, niet verplicht;
  • Een vrijstellingsovereenkomst, opgesteld in samenwerking met de Belastingdienst

Subsidie

Bereken de hoeveelheid via de Innovation Box Calculation Tool!

 

Meer weten over deze subsidieregeling?