fbpx

Subsidies

Horizon Europe - Opvolger van Horizon 2020

In juni presenteerde de Europese Commissie haar voorstel over Horizon Europe, het volgende programma wat zich richt op onderzoek en innovatie, een opvolger van de huidige Horizon 2020. Als onderdeel van de volgende lange termijn begroting 2021-2027, heeft Horizon Europe een begroting van 100 miljard EUR, waardoor het de ‘meest ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma ooit’ is.

Omschrijving

Horizon Europe bouwt voort op het succes van eerdere kaderprogramma’s maar introduceert ook een reeks nieuwe componenten:

  • Introductie van een Europese Innovatieraad (momenteel een pilot voor 2018-2020) die baanbrekende innovatie ondersteund en startups en bedrijven helpt bij het opschalen van hun ideeën.
  • EU-brede onderzoeks- en innovatiemissies gericht op maatschappelijke uitdagingen en industrieel concurrentievermogen die mede zijn opgezet met burgers, belanghebbenden, het Europees Parlement en de lidstaten.
  • Nadruk op de openheid met het ‘open scince’ -principe, dat centraal staat in Horizon Europe en waarvoor open toegang tot plannen, gegevens en onderzoeksgegevensbeheerplannen nodig zijn.
  • Een nieuwe benadering van partnerschappen, stroomlijning van het aantal partnerschappen dat de EU zal ontwikkelen of meefinancieren met partners uit de industrie, het maatschappelijk middenveld en financieringsstichtingen, voor meer doeltreffendheid en impact.
  • Minder administratieve lasten voor begunstigden en programmabeheerders door eenvoudigere regels.

Net als Horizon 2020 zal het nieuwe programma ook worden geïmplementeerd via de drie pijlers: de pijler Open Science ondersteunt grensverleggende onderzoeksprojecten, de pijler Mondiale uitdagingen en Industrieel Concurrentievermogen gaat in op maatschappelijke uitdagingen en industriële technologieën, en de pijler Open Innovatie is gericht op opschaling van doorbraak en mark creërende innovatie. De drie pijlers zullen worden ondersteund door activiteiten ter versterking van de Europese onderzoekruimte.

Subsidie

De Global Challenges and Industrial Competitiveness-pijler heeft het grootste deel van het budget toegekend gekregen, namelijk 52,7 miljard. De eerste pijler krijgt 25,8 miljard en de laatste pijler 13,5 miljard, waarvan het overgrote deel naar de EIC gaat. Het widening participation and spreading excellence-budget wordt verdubbeld naar 2 miljard. Dit deel krijgt in Horizon Europe een nieuwe naam, namelijk sharing excellence.

 

Meer weten over deze subsidieregeling?