fbpx

Subsidies

Global Stars

Houdt u zich bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, diensten of processen? Werkt u daarbij samen met partners buiten Europa? Lees dan verder.

Omschrijving

GlobalStars is een initiatief van EUREKA, waarbij meerdere EUREKA-landen gezamenlijk optrekken richting innovatieve economieën buiten het Eurekanetwerk. GlobalStars is bestemd voor alle organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren. Voor hun projecten ontvangen zij financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land.

Met GlobalStars stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa. Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Subsidie

Per GlobalStars call volgt er een publicatie in de Staatscourant om welke innovatieve economie het gaat en wat het Nederlandse budget en de indieningstermijn zijn. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Deadlines

  • Global Stars – One health India (indienen niet meer mogelijk)
  • Global Stars – Brazilie (alle technologie- en toepassingsgebieden)
  • Global Stars – Fotonica Taiwan (Indienen niet meer mogelijk)

Meer weten over deze subsidieregeling?