fbpx

Subsidies

Geo-energie subsidie

De subsidieregeling is gemaakt om innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie te stimuleren, zoals niet-fossiele energie opslag en geothermie. Daarbij moet je rekening houden met risico’s, integriteit, maatschappelijk belang en met veiligheid om in aanmerking te komen voor de subsidie. 

Wie kan de subsidie aanvragen?

Het doel van de subsidie is nieuwe ontwikkelingen voor het veilig, robuust en het kostenefficiënt realisatie van geothermie. Ook het ontwikkelen van niet-fossiele energie opslag is wat in aanmerking komt voor de regeling. Creëert u nieuwe betaalbare producten voor duurzame energie uit de diepe ondergrond of slaat u duurzame energie in de diepe ondergrond op? Dan willen wij meer weten! 

Vooral als de risico’s vermindert worden, het maatschappelijk draagvlak vergroot en de installaties voor het gebruik van de diepe ondergrond integreert, krijg jij extra aandacht en extra punten! 

Algemene criteria

  1. Alleen een partnership met ten minste een ondernemer kan de subsidie aanvragen
  2. Uw project moet passen binnen de beschrijving van de programmalijn van deze regeling
  3. U kunt het project niet (volledig) uitbesteden. De inhuur van derde partijen telt niet als samenwerking voor eigen risico
  4. Voor alle demonstratieprojecten is het van toepassing dat kosten aan derden maximaal 50% van de som investeringskosten-referentiekosten mogen zijn
  5. Uw projecten mogen niet gestart worden, voordat de subsidieaanvraag ingediend is
  6. Projecten moeten uiterlijk zes maanden na het besluit beginnen
  7. Uw project moet economisch en technisch haalbaar zijn
  8. U moet zorgen voor de financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten
  9. Zorg dat uw economische en technische perspectieven van de werking goed onderbouwd zijn.

Het budget voor de subsidie is EUR 1.000.000.

Vraag deze subsidie aan vanaf 1 juli 9:00 uur tot en met 8 oktober 17:00 uur!

Meer weten over deze subsidieregeling?