fbpx

Subsidies

Eurostars

De regeling helpt bedrijven om in samenwerking met een Europese partner marktgerichte technologische ontwikkelingen uit te voeren.

Omschrijving

Eurostars richt zich op het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O). Het programma wordt momenteel ondersteund door 34 landen en bundelt de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de beschikbare gelden beter en efficiënter kunnen worden ingezet.

Wie kunnen er indienen?

  • Het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME);
  • Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.

Eurostars landen

Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia,  Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, South Africa, South Korea, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom.

Subsidiebedrag

In Nederland bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de Nederlandse deelnemers. Het subsidiepercentage hangt af van de projectactiviteiten en de aard van de deelnemers. Bedrijven krijgen 35% voor onderzoek en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. MKB krijgt een extra 10%. Voor kennisinstellingen zijn deze percentages respectievelijk 50% en 25%. De maximale bijdrage is € 500.000 per project. Eurostars is generiek: alle technologie- en toepassingsgebieden zijn welkom.

Het totale budget voor het Eurostars is ruim € 1.1 miljard. Het Nederlandse budget is bijna € 18 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls.

Deadline

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen volgt binnenkort.

Meer weten over deze subsidieregeling?Gerelateerde cases