fbpx

Subsidies

ESF Duurzame Inzetbaarheid

Ontvang tot €12.500 subsidie voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van uw personeel!

Omschrijving

Gezonde, productieve en gemotiveerde werknemers zijn van groot belang voor uw bedrijf of instelling. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stimuleert de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers door middel van deze subsidie. De helft van de kosten die worden gemaakt door het inwinnen of de implementatie van relevant advies zijn subsidiabel. U kan tot wel €12.500 subsidie ontvangen voor uw project!

Het advies dat wordt ingewonnen of geïmplementeerd voor uw project dient aan te sluiten op (één van) de volgende thema’s:

  • Bevordering van de gezondheid en veiligheid van werknemers
  • Bevordering van de leercultuur voor werknemers
  • Stimulering van de interne mobiliteit van werknemers
  • De bevordering van een flexibele werkcultuur

Uw project voor duurzame inzetbaarheid dient de vorm aan te nemen van het verkrijgen van advies inclusief implementatieplan, of het ontvangen van begeleiding bij de implementatie van een advies.

Voorwaarden

  • Het project mag maximaal 12 maanden duren, met ingang van de dag waarop de subsidie schriftelijk wordt verkregen.
  • U kan deze subsidie al aanvragen wanneer u minimaal 2 werknemers in dienst heeft.
  • Een aanvraag voor uw project kan slechts één van de drie tijdvakken worden ingediend; herhaalde aanvragen worden afgewezen.

Deadlines

In de gewijzigde ESF-DI regeling zijn er drie tijdvakken waarin aanvragen kunnen worden ingediend, per tijdvak is €15 miljoen beschikbaar. Mocht dit plafond van €15 miljoen bereikt worden door het aantal aanvragen in een tijdvak, dan worden de aanvragen behandeld op basis van een loting.

Deadline voor het indienen van uw aanvraag:

  • van 8 tot en met 12 april 2019

Meer weten over deze subsidieregeling?