fbpx

Subsidies

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Wilt u met uw scheepswerf een schip bouwen of verbouwen en hierbij ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties? Maak gebruik van de Subsidie Duurzame Scheepsbouw. Zo kunt u technologieën testen om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot te verminderen of (onderwater-)geluidsproductie te verlagen.

Afbeeldingsresultaat voor duurzame scheepsbouw

Budget

Het budget in 2019 is € 4.600.000. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager of groep waar deze toe behoort bedraagt € 1.250.000.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet een aanvraag in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

Afgezien van bovenstaande, toetsen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en een externe adviescommissie de aanvragen om te bepalen of het project voldoet aan de voorwaarden voor de regeling.

Aanvragen

De aanvraag indienen is mogelijk van 15 mei 2019 9.00 uur tot en met 16 september 2019.

Vraag nu dus direct aan door het onderstaande formulier in te vullen.