fbpx

Subsidies

DHI Export Subsidie

De DHI-regeling is gericht op Nederlandse (mkb-) ondernemingen met internationale ambitie.

Omschrijving

Door middel van demonstratieprojecten, haalbaarheids-, en investeringsvoorbereidingsstudies kunnen de mogelijkheden voor de onderneming op de betreffende markt in kaart worden gebracht. DHI is nu voor alle landen beschikbaar met uitzondering van Nederland en de sanctielanden.

Wie kunnen er indienen?

Nederlandse MKB-ondernemingen die internationale ambitie hebben. Met deze regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten zijn projecten waarmee Nederlandse bedrijven in het doelland hun technologie in een praktijksituatie demonstreren. Doel van de demonstratieprojecten is om export van substantiële omvang te realiseren. Demonstratie van processen en diensten is binnen deze subsidieregeling ook mogelijk. Subsidiabel zijn loonkosten en externe kosten (zoals inhuur externe expertise, apparatuur en materialen). De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, maximaal € 200.000 subsidie.

Haalbaarheidsstudies

Studie naar technische of commerciële haalbaarheid van een project in een van de doellanden. Resultaat is bijvoorbeeld: buitenlandse klant overtuigen om te investeren in Nederlandse kapitaalgoederen en diensten of het opstellen van een businessplan om geldverstrekkers en investeerders te benaderen voor financiering van het project. Subsidiabel zijn loonkosten en externe kosten (zoals inhuur externe expertise, apparatuur en materialen). Subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, maximaal € 100.000 subsidie.

Investeringsvoorbereidingsstudies

Betreft een studie waarin de aspecten worden geanalyseerd die relevant zijn voor het nemen van een investeringsbeslissing in een van de DHI landen, met focus op de technische en financiële haalbaarheid. Doel van dit instrument is om de economische positie van Nederland in het buitenland te versterken, investeringsprojecten in ontwikkelingslanden genereren dan ook duurzame werkgelegenheid en kennisoverdracht. Subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, maximaal € 100.000 subsidie.

Deadline

In 2020 geldt de systematiek first come, first serve. Meld uw project daarom zo snel mogelijk bij ons aan!

Tip

Minimaal 2 weken voor de deadline moet een quickscan ingediend zijn om te bepalen of uw project past binnen de regeling. Wacht hier dus niet te lang mee!

Meer weten over deze subsidieregeling?