fbpx

Subsidies

Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI)

Binnen de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) regeling kunt u subsidie aanvragen voor  transportoplossingen met lage of geen CO2 uitstoot.

Omschrijving

Met de subsidie financiert u een demonstratieproject voor duurzaam vervoer. De innovatie is nog niet op de markt. Het heeft een sterke business case en is levensvatbaar. De focus van de DKTI Transport op demonstratieprojecten is vertaald naar de volgende projectsoorten. U kunt een aanvraag doen voor een:

 • project proeftuin
 • project experimentele ontwikkeling
 • project haalbaarheidsstudie
 • project innovatiecluster
 • project cofinanciering

De focus van de regeling ligt in deze eerste ronde in 2017/2018 op:

 1. Voor projecten proeftuin, experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudie:
  het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme vervoermiddelen voor vervoer over de weg van goederen en personen met voertuigkwalificaties N1, N2, N3 of M2, en de uitrol of het gebruik van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit hernieuwbare bronnen;
 2. de ondersteuning van innovatieclusters; platforms die innovatie binnen verschillende brandstofsporen kunnen stimuleren door onder meer kennisdeling. En die zich richten op de alternatieve brandstoffen waterstof, biobrandstoffen of elektriciteit in de sector transport en mobiliteit;
 3. cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen.

Wie kunnen er indienen?

 • Ondernemingen
 • Kennisinstellingen
 • Non-gouvermentele organisaties

Subsidie

Totale subsidieplafond voor 2017/2018 is € 16.753.000.  De bijdrage verschilt per project aanvraag.

Deadline

Vanaf 26 april 2019, 9:00 uur kunt u een aanvraag indienen. Tot en met 4 september 2019 kunt u een aanvraag doen voor een haalbaarheidsstudie experimentele ontwikkeling, innovatiecluster en cofinanciering.

Meer weten over deze subsidieregeling?