fbpx

Subsidies

DEI - Demonstratie energie-innovatie

Met de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) kunt u financiering krijgen voor demonstraties van producten, processen en of diensten.

Omschrijving

De projecten die hiervoor in aanmerking komen zijn projecten die energie besparen, duurzame energie opwekken en/of het gebruik ervan stimuleren. Minimaal 70% van de subsidiabele kosten moet toe te rekenen zijn aan demonstratie en de looptijd van het project is maximaal 4 jaar.

Wie kunnen er indienen?

  • een organisatie die beoogt te investeren in energiebesparing of duurzame energie;
  • de organisatie werkt zelfstandig of in een samenwerkingsverband met minstens één ondernemer.

Subsidiebedrag

De gevraagde subsidie dient minimaal € 150.000 te bedragen (maximum € 4.000.000). Het totale subsidiebudget bedraagt in 2018 € 40 miljoen, € 20 miljoen per tender.

Deadline

De deadline voor de eerste en tweede tender is nog niet bekend.

Tip

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie maakt onderdeel uit het totaal aan regelingen van de Topsector Energie. De Topsector Energie beschikt jaarlijks over een budget van ruim € 100 miljoen. Mogelijk komt uw project in aanmerking voor een andere subsidie uit de topsector Energie, informeer naar de mogelijkheden.

 

Meer weten over deze subsidieregeling?