Subsidies

Borgstelling MKB (BMKB)

De borgstelling MKB is bedoelt om knelpunten te verminderen die voorkomen wanneer er sprake is van kredietverlening aan mkb-ondernemingen door particuliere kredietinstellingen.

Omschrijving

De BMKB betreft een krediet wat wordt aangevuld door een garantie van de overheid. Dit maakt het eenvoudiger voor mkb-ondernemingen om krediet aan te vragen bij banken of andere kredietinstellingen.

Wie kunnen er indienen?

  • Bedrijven met maximaal 250 werknemers
  • Starters
  • Innovatieve bedrijven

Subsidie

Maximale bijdrage is € 1,5 miljoen.

Deadline

Open voor indiening.

Tip

Starters en innoverende bedrijven hebben extra gunstige voorwaarden.

Meer weten over deze subsidieregeling?