fbpx

Subsidies

Deelregeling Digitale Cultuur

De deelregeling Digitale Cultuur zet zich in voor de bevordering van kwaliteit, professionalisering en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur.

Omschrijving

Subsidie is beschikbaar voor projecten die betrekking hebben tot het:

  • bevorderen van experimenten en crossovers;
  • stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie;
  • bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit;
  • bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten;
  • versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren;
  • bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap.

Wie kunnen er indienen?

De regeling is bedoeld voor makers, gameontwikkelaars en ontwerpers binnen de digitale cultuur. De regeling staat daarnaast open voor medialabs, opdrachtgevers en culturele instellingen die op projectbasis werken en niet structureel vanuit het Rijk worden gefinancierd.

Subsidie

Het budget voor 2017 bedraagt € 850.000, verdeeld over vier aanvraagrondes. De hoogte van de bijdrage verschilt per project.

Deadline

  • 9 oktober 2019.

Meer weten over deze subsidieregeling?