fbpx

Subsidies

De SLIM-Regeling en de SLIM-Subsidie

Wat is de SLIM-Regeling?

De SLIM-regeling is een subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb. Dit houdt in dat MKB-bedrijven een subsidie kunnen krijgen om de kennis en vaardigheden van hun werknemers up- to-date te houden. De SLIM-subsidie is in het leven geroepen, omdat de nadruk bij mkb-bedrijven vaak ergens anders op ligt dan op kennis en vaardigheden ontwikkelen. Maar zoals we allemaal weten is dit wel heel belangrijk is voor mkb-bedrijven. Daarom trekt het kabinet jaarlijks €48 miljoen uit om hierin te ondersteunen. 

Voor wie is de SLIM-subsidie bedoeld?

De SLIM-regeling kent 3 algemene doelgroepen, waarvan het mkb de grootste is. Verder kunnen ook grote bedrijven en samenwerkingsverbanden de subsidie aanvragen. Uiteraard allemaal met het oog op leren en ontwikkelen. De nadruk ligt echter wel op het mkb, omdat met name deze groep soms moeite heeft om er voor te zorgen dat werknemers zich tijdens hun loopbaan blijven ontwikkelen. De SLIM-regeling zorgt er met de financiële steun voor dat dit wel haalbaar is en dat werknemers van plezier naar hun uitdagende werk gaan.

Waar kun je de SLIM-regeling voor inzetten?

De SLIM-subsidie dient meerdere doelen. Ben jij van plan een van de volgende projecten op te zetten? Dan kom je als mkb-bedrijf waarschijnlijk in aanmerking voor de SLIM-regeling en de bijbehorende subsidie. Het gaat hier om de volgende projecten:

  • Een opleidings- of ontwikkelplan aan de hand van een onderzoek binnen het bedrijf naar de scholingsbehoefte van het betreffende bedrijf.
  • Loopbaan- of ontwikkel adviezen specifiek gericht op de individuele werknemers van een bedrijf of van werknemers binnen een samenwerkingsverband.
  • De ondersteuning dan wel begeleiding binnen een bedrijf om een methode toe te gaan passen die ervoor moet zorgen dat werknemers gestimuleerd worden hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen aansluitend bij een beroepsopleiding. Heeft er een deel van de plaatsen betrekking op een derde leerweg bij een erkend leerbedrijf? Ook dan kom je in aanmerking voor de SLIM-subsidie.

Budget van de SLIM-subsidie

Om in de behoefte van mkb-bedrijven om hun werknemers te laten leren en ontwikkelen te voorzien stelt de overheid jaarlijks €48 miljoen beschikbaar in de vorm van de SLIM-regeling. Om in aanmerking te komen voor de SLIM-subsidie, moet je tussen 2 maart 12:00 en 31 maart 17:00 of tussen 1 september 09:00 en 30 september 17:00 de subsidie aanvragen. MK- The Subsidy Community helpt je hierin om op tijd een aanvraag in te dienen en de slagingskans zo hoog mogelijk te maken. Als je aanvraag goedgekeurd wordt kun je tot €24.999 ontvangen en voor samenwerkingsverbanden kan dit oplopen tot €500.000. Heb je een bedrijf in de landbouw, horeca- of recreatiesector dan gelden er andere bedragen. De totale subsidie omvat 60% van de subsidiabele kosten en 80% voor kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben in de regel minder dan 50 werknemers. De subsidiabele kosten dienen hoger te zijn dan €5.000 om in aanmerking te komen.

Aanvragen van de SLIM-Subsidie

Zoals gezegd zijn er bepaalde datums waartussen je de SLIM-subsidie aan kunt vragen. Hierin hanteert de overheid het “first come, first served” principe. Om deze reden is het belangrijk dat je zo snel mogelijk na opening een volledige aanvraag indient. Een onvolledige of te late aanvraag kan je een hoop geld kosten. MK-The Subsidy Community heeft een succesvol trackrecord wat betreft het aanvragen van de SLIM-subsidie. Wij helpen je onder andere met het correct en op tijd aanvragen van de subsidie, waardoor we jou zoveel mogelijk ontzorgen.