Wilt u investeren in duurzame energie? Kom nu alles te weten over SDE+!

Wat zijn de subsidiekansen voor uw duurzame energieproject? De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) maakt €6 miljoen vrij voor projecten die bijdragen aan een duurzamer Nederland.

Op 2 oktober 2018 opent de tweede aanvraagronde voor de SDE+ subsidie, met een budget van €6 miljoen! De SDE+ subsidieregeling richt zich op projecten die energie opwekken uit hernieuwbare energiebronnen en zodoende bijdragen aan een duurzamer Nederland.

Het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen is vaak duurder ten opzichte van uit fossiele bronnen. De SDE+ subsidie compenseert daarom het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van geleverde energie! De marktwaarde wordt jaarlijks vastgesteld en uw subsidiebedrag wordt hoger wanneer de marktwaarde daalt.

De SDE+ subsidie richt zich op projecten die gas, elektriciteit en warmte produceren door middel van de volgende duurzame methodes (categorieën van deze subsidieregeling):

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind
  • Zon
  • Wind op Zee

Voorwaarden en afwegingen

Hoe krijgt u deze subsidie nu toegekend? Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u dient te voldoen:

  • Alleen de producenten van de hernieuwbare energie komen in aanmerking voor de SDE+ subsidie. Dit betekend dat wanneer u in een samenwerkingsverband de productie uitbesteedt aan een andere partij, kan alleen de producerende partij de subsidie ontvangen.
  • Daarnaast dient u, afhankelijk van uw project, over de vereiste vergunningen te beschikken om in aanmerking te komen.
  • Aanvullend gelden er gedetailleerde voorwaarden per categorie (duurzame methodes). Wij kunnen u wijzen op de voorwaarden waar uw project specifiek aan moet voldoen en u hierin begeleiden.
Het moment waarop de SDE+ subsidieaanvraag wordt ingediend is van groot belang. Onze ervaring met deze subsidie zorgt er voor dat wij goed het risico van late aanvragen kunnen afwegen tegen het rendement – specifiek voor uw project!

Daarnaast is het bij de SDE+ subsidie van belang om op het juiste moment uw aanvraag in te dienen. De regeling bestaat namelijk uit drie fases, waarbij de subsidie per opgewekte kWh oploopt per fase. Daarbij geldt wel dat de kans dat uw project de subsidie toegekend zal krijgen geringer wordt naarmate uw aanvraag in een latere fase wordt ingediend.

Hoe kunnen wij u helpen?

Gezien onze ervaring met het aanvragen van de SDE+ subsidie weten wij welk moment perfect is voor uw project – op deze manier zorgen wij er voor dat u het maximale rendement uit deze subsidie krijgt. Wij zullen het risico van aanvragen in een latere fase afwegen met de hogere subsidie die dit oplevert, en zo de kansen voor uw project duidelijk in kaart brengen.

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de SDE+ subsidie is op 8 november 2018. Wij gaan graag met u rond de tafel zitten om te bespreken wat deze subsidieregeling voor u kan betekenen! Naast het indienen van de aanvraag helpen we u uiteraard ook met andere subsidie gerelateerde zaken, zoals subsidiemanagement, bedrijfsanalyses en rapporten over uw financieringsmogelijkheden. U kan contact met ons opnemen door op onderstaande button te klikken: