fbpx

Innovatiebox 2019: Nieuwe besluiten bieden nog weinig duidelijkheid, wél kansen

Innovatiebox 2019, wat moet je weten? De Innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren, tot zelfs 72%! Voor winsten die voortkomen uit immateriële activa waarvoor u een octrooi of een buitenlands patent heeft gekregen, of waarvoor u een S&O-verklaring (via de WBSO) heeft gekregen, geldt op verzoek een VPB-tarief van 7% in plaats van 20% of 25%. Om in aanmerking te komen voor de innovatiebox dient u ten minste te beschikken over een S&O-verklaring (afdrachtvermindering loonbelasting voor Speur- en Ontwikkelingswerk, WBSO). Grote ondernemingen en multinationals moeten naast een S&O-verklaring beschikken over een patent. In de praktijk blijkt echter dat de wetgeving rondom de Innovatiebox niet altijd even duidelijk is, zeker na de wetswijziging per 1 januari 2017. Onlangs is er tijdens Prinsjesdag aangekondigd dat het Innovatiebox tarief van 7% naar 9% stijgt in 2021. Wat betekent dat allemaal voor uw organisatie?

In 2021 stijgt de Innovatiebox van 7% naar 9%. Ongunstig voor ondernemers.

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het tarief van de Innovatiebox per 1 januari 2021 stijgt van 7% naar 9%. Een gunstige wijziging voor de overheid, maar voor jou als ondernemer helaas niet. Je doet er daarom verstandig aan om de Innovatiebox in 2019 of 2020 nog aan te vragen. Dan kan je de komende jaren nog profiteren van de huidige voorwaarden. Overigens staat de stijging van 7% naar 9% nog niet helemaal vast, onder andere de Tweede en Eerste Kamer moeten hun goedkeuring nog geven.

Innovatiebox wetswijzigingen 2017 uitgelegd

Op 21 november 2017 heeft de Staatsecretaris een tweetal besluiten gepubliceerd. Het eerste besluit geeft duidelijkheid op een tweetal punten die gunstig zijn voor de praktijk. Uitbestede R&D- werkzaamheden binnen de groep (binnen en buiten Nederland) of door een directeur grootaandeelhouder (met minimaal 1/3e belang), worden meegeteld voor de bepaling van de kwalificerende uitgaven om de drempel te bepalen. Ten tweede hoeven ontvangen subsidies niet verrekend te worden met de uitgaven om de drempel te bepalen en mag de ontvangen WBSO subsidie worden opgeteld als uitgaven. Het tweede besluit geeft aan dat het eerdere innovatiebox besluit uit 2014 betrekking heeft op de oude wetgeving tot 2017 en dus niet ziet op de nieuwe wetgeving. Hierin wordt geen duidelijkheid gegeven welke onderdelen uit het oude besluit nog wel van toepassing zijn op de wetgeving vanaf 2017. Dus dit biedt nog steeds mogelijkheid tot overleg met de Belastingdienst. De toepassing van de innovatiebox vergt nog steeds maatwerk, afhankelijk van het businessmodel van de aanvrager. Vooral voor lopende en nieuwe trajecten waarbij 2016 (en eventueel oudere jaren) nog meegenomen kan worden. Hier is namelijk ook een overgangsregeling voor opgenomen.

Tenslotte wordt nog bevestigd dat ondernemingen die de zogenaamde forfaitaire innovatiebox toepassen, deze kunnen voorzetten voor de resterende periode van maximaal 2 jaar na eerste toepassing. Met de forfaitaire innovatiebox kan een vast percentage van 25% van de fiscale winst toegerekend worden aan de innovatiebox, waarbij de fiscale winst gemaximeerd wordt op € 100.000.

Fiscale winst                              € 100.000

Innovatiebox winst (25%) € 25.000

Vrijstelling 72%                       € 18.000

Voordeel tarief 25%             € 4.500 per jaar               drie jaar: € 13.500

Voordeel tarief 20%             € 3.600 per jaar               drie jaar: € 10.800

Nog even een rekenvoorbeeld voor een reguliere innovatiebox, waarbij de kwalificerende winst niet gemaximeerd wordt. Hierbij kan meestal ook een hoger percentage dan 25% worden gerealiseerd, gemiddeld vaak zo’n 40%.  Stel een software bedrijf met     € 250.000 winst, waarvan 40% toe te rekenen is aan de innovatiebox:

Bedrijfsresultaat                     € 250.000

Innovatiebox winst (40%)  € 100.000

Vrijstelling 72%                        € 72.000

Voordeel tarief 20%             € 14.400 per jaar

Meestal gelden de afspraken met de Belastingdienst voor 5 jaar, dus dan zou het voordeel over deze periode € 72.000 zijn!

Conclusie is dat er misschien nog niet veel duidelijker is gemaakt in de besluiten en dat dit dus nog steeds ruimte biedt om afstemming met de Belastingdienst te zoeken over de toepassing van de innovatiebox. Het beleid is nog steeds dat het een stimulerende maatregel is om innovatie in Nederland te bevorderen, waarbij de winst op innovatie deels vrijgesteld kan worden. Deze vrijstelling is nog steeds maximaal 72% van de kwalificerende innovatieve winsten, dus het loont de moeite om in een goede WBSO aanvraag te investeren.

Kortom: de innovatiebox 2019 en 2020 is en blijft een interessante fiscale regeling ter stimulering van innovatie!

Wil je meer weten, neem gerust contact op voor een vrijblijvend kopje koffie.