fbpx

Innovatiebox 2018: Nieuwe besluiten bieden nog weinig duidelijkheid, wél kansen

Fiscalist Raymond Schuwer aan het woord.

Vanuit de praktijk komen veel signalen dat de wetgeving rondom de innovatiebox niet altijd even duidelijk is, zeker na de wetswijziging per 1 januari 2017. Er zijn onlangs twee besluiten gepubliceerd over de innovatiebox. Bieden deze nu meer duidelijkheid of juist niet? Of is het juist een kans nu er (nog) weinig duidelijkheid is gegeven?

Met de innovatiebox kunnen bedrijven aanzienlijk belastingvoordeel behalen op R&D-opbrengsten, tot 80% vrijstelling op de toerekenbare winsten aan innovatie. Vanaf 2017 moet minimaal sprake zijn van een S&O-verklaring (afdrachtvermindering loonbelasting voor Speur- en Ontwikkelingswerk, WBSO). Grote ondernemingen en multinationals moeten daarnaast nog een tweede toegangsticket hebben, zoals bijvoorbeeld een patent, geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie of software copyright. Dit geldt ook voor een exclusief gebruiksrecht als het juridisch IP ergens anders ligt.

Op 21 november 2017 heeft de Staatsecretaris een tweetal besluiten gepubliceerd. Het eerste besluit geeft een aantal antwoorden op vragen uit de praktijk, het tweede besluit geeft aan dat het eerdere innovatiebox besluit uit 2014 betrekking heeft op de oude wetgeving tot 2017 en dus niet ziet op de nieuwe wetgeving. In het tweede besluit wordt geen duidelijkheid gegeven welke onderdelen uit het oude besluit nog wel van toepassing zijn op de wetgeving vanaf 2017. Dus dit biedt nog steeds mogelijkheid tot overleg met de Belastingdienst. De toepassing van de innovatiebox vergt nog steeds maatwerk, afhankelijk van het businessmodel van de aanvrager. Vooral voor lopende en nieuwe trajecten waarbij 2016 (en eventueel oudere jaren) nog meegenomen kan worden. Hier is namelijk ook een overgangsregeling voor opgenomen.

Het eerste besluit geeft gelukkig wel duidelijkheid op een tweetal punten die gunstig zijn voor de praktijk. Uitbestede R&D- werkzaamheden binnen de groep (binnen en buiten Nederland) of door een directeur grootaandeelhouder (met minimaal 1/3e belang), worden meegeteld voor de bepaling van de kwalificerende uitgaven om de drempel te bepalen. Ten tweede hoeven ontvangen subsidies niet verrekend te worden met de uitgaven om de drempel te bepalen en mag de ontvangen WBSO subsidie worden opgeteld als uitgaven.

Tenslotte wordt nog bevestigd dat ondernemingen die de zogenaamde forfaitaire innovatiebox toepassen, deze kunnen voorzetten voor de resterende periode van maximaal 2 jaar na eerste toepassing. Met de forfaitaire innovatiebox kan een vast percentage van 25% van de fiscale winst toegerekend worden aan de innovatiebox, waarbij de fiscale winst gemaximeerd wordt op € 100.000.

Fiscale winst                              € 100.000

Innovatiebox winst (25%) € 25.000

Vrijstelling 80%                       € 20.000

Voordeel tarief 25%             € 5.000 per jaar               drie jaar: € 15.000

Voordeel tarief 20%             € 4.000 per jaar               drie jaar: € 12.000

Nog even een rekenvoorbeeld voor een reguliere innovatiebox, waarbij de kwalificerende winst niet gemaximeerd wordt. Hierbij kan meestal ook een hoger percentage dan 25% worden gerealiseerd, gemiddeld vaak zo’n 40%.  Stel een software bedrijf met     € 250.000 winst, waarvan 40% toe te rekenen is aan de innovatiebox:

Bedrijfsresultaat                     € 250.000

Innovatiebox winst (40%)  € 100.000

Vrijstelling 80%                        € 80.000

Voordeel tarief 20%             € 16.000 per jaar

Meestal gelden de afspraken met de Belastingdienst voor 5 jaar, dus dan zou het voordeel over deze periode € 80.000 zijn!

Conclusie is dat er misschien nog niet veel duidelijker is gemaakt in de besluiten en dat dit dus nog steeds ruimte biedt om afstemming met de Belastingdienst te zoeken over de toepassing van de innovatiebox. Het beleid is nog steeds dat het een stimulerende maatregel is om innovatie in Nederland te bevorderen, waarbij de winst op innovatie deels vrijgesteld kan worden. Deze vrijstelling is nog steeds 80% van de kwalificerende R&D-winst, dus het loont de moeite om in een goede aanvraag te investeren.

Kortom: de innovatiebox is en blijft een interessante fiscale regeling ter stimulering van innovatie!

Wil je meer weten, neem gerust contact op voor een vrijblijvend kopje koffie.