DHI – de subsidieregeling voor ondernemers met internationale ambities!

Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is deze subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) interessant voor uw bedrijf!

Op 9 augustus 2018 opent de tweede tender van dit jaar voor de DHI-subsidie, welke weer sluit op 21 september 2018. Er is voor deze tender een budget van €4,5 miljoen! Voordat wij uw aanvraag voor de DHI-subsidie in kunnen dienen moet er een quickscan ingediend zijn, welke bepaalt of uw project binnen de regeling past. Kom er dus nu achter of deze regeling interessant is voor u, zodat u nog gebruik kan maken van deze subsidieregeling! Wij helpen u graag verder.

DHI is een subsidie voor Nederlandse MKB-ondernemingen met internationale projecten. De subsidie is derhalve beschikbaar voor ieder land in de wereld, behalve sanctielanden. De DHI-subsidieregeling geldt voor verschillende type exportprojecten: haalbaarheid, demonstratie en investeringen.

Maar hoe kunt u er nu voor zorgen dat u deze subsidie ontvangt? De specialisten van Maas & Kleiberg helpen u hier graag bij. Wij hebben alvast de belangrijkste do’s en dont’s verzameld van onze adviseurs die eerder succesvolle DHI-aanvragen hebben geschreven.

Demonstratieprojecten

Wilt u een technologie, proces of dienst in het doelland demonstreren om aan te tonen dat het op die locatie effectief en rendabel is, dan kunt u van het onderdeel demonstratieprojecten gebruik maken. Demonstraties zijn gericht op het aantonen dat de techniek onder lokale omstandigheden werkt en moet sprake zijn van een duidelijk demonstratiekarakter. Dat houdt in dat het project verder gaat dan het tonen van bijvoorbeeld een machine op een beurs. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €200.000.

Do’s en don’ts:
  • Leg duidelijk vast welke afspraken er zijn met de eigenaar van de demonstratielocaties waar het project zal worden uitgevoerd;
  • Maak het demonstratieproject niet groter dan noodzakelijk, anders is de kans aanwezig dat (delen van) het project niet toegekend worden.

Haalbaarheidsstudies

Wilt u uw product naar het buitenland exporteren en de potentiële afnemer overtuigen om in uw product te investeren, dan is een haalbaarheidsstudie interessant. Aan de hand van de haalbaarheidsstudie levert u een businessplan zodat de potentiële afnemer een investeringsbesluit kan nemen. Tot 50% van de kosten van de studie zijn subsidiabel, met een maximum van €100.000.

Do’s en don’ts:
  • Zorg voor een concrete intentieverklaring van een potentiële afnemer, alvorens u begint. Veel aanvragen lopen hierop stuk;
  • Zorg dat marktonderzoek al gedaan is. Dit valt buiten de scope van de regeling.

Investeringsvoorbereidingsstudies

Wilt u zelf in een doelland investeren, bijvoorbeeld door het opzetten van een faciliteit of het overnemen van een bedrijf? Dan is de investeringsvoorbereidingsstudie interessant. Niet enkel kijkt u dan naar de te realiseren export, ook versterkt u de positie van het Nederlandse moederbedrijf in het buitenland. De studie richt zich op het verhelderen van de belangrijkste details om een businessplan te realiseren voor de voorgenomen investering. Tot 50% van de kosten van de studie zijn subsidiabel, met een maximum van €100.000.

Do’s en don’ts:
  • Samenwerken met een lokale partij is geen vereiste. Doet u dat wel, documenteer dat dan goed in overeenkomsten om problemen te voorkomen;
  • Voor investeringen in omliggende landen dient u duidelijk te beargumenteren dat de context wezenlijk anders is dan in Nederland en dat een studie noodzakelijk is.

Wilt u meer weten?

Wil u weten of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Of heeft u andere vragen? Wij helpen u graag verder! Neem contact op met onze onderstaande contactpersoon.
Wilt u graag direct de DHI-subsidie aanvragen, met onze hulp? Klik dan op de button!

 

Stijn Slaghek
stijn@mksubsidieadvies.nl