Case Zepcam

Subsidie voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten

Zepcam is een Nederlands technologiebedrijf dat body-worn video en mobiele video systemen ontwikkelt voor professionele toepassingen. Zepcam richt zich hierbij op klanten in de openbare orde, brandweer, defensie, openbaar vervoer, transport en de industrie.

Uitdaging

Het technologiebedrijf uit Zaltbommel is de afgelopen jaren gegroeid tot Europees marktleider binnen mobiele videocommunicatie. Om deze groei verder uit te bouwen moet Zepcam nieuwe innovatieve toepassingen blijven ontwikkelen. Hiervoor is financiering noodzakelijk.

Aanpak

Eind 2015 is Maas & Kleiberg in contact gekomen met Zepcam. Op basis van een bedrijfsanalyse heeft de adviseur van Maas & Kleiberg de financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. Ook heeft M&K haar netwerk ingezet door een innovatiekrediet specialist in te zetten. Vervolgens hebben we verschillende subsidieaanvragen (WBSO, MIT, ESF & Eurostars) opgesteld en ingediend op het gebied van technologie, maatschappelijke impact, Europese samenwerking en duurzame inzetbaarheid.

Resultaat

Door het toepassen van meerdere subsidies en financieringsvormen kan Zepcam haar producten verder doorontwikkelen en wordt de organisatie verder versterkt. De plannen voor de subsidieaanvraag zijn ook direct een technologie roadmap voor de onderneming. Het resultaat is dus niet alleen subsidie maar ook innovatie ondersteuning zodat er planmatig sneller en betere producten worden ontwikkeld.

Onze adviseur blijft nauw betrokken bij de onderneming en zoekt continu naar nieuwe subsidiemogelijkheden. Verder zorgen we er voor dat de administratie van de subsidies in orde zijn.

 

Meer cases