Case RanMarine

Ontwikkeling van autonome drones voor het verwijderen van (plastic) afval

RanMarine is een Nederlandse milieutechnologie onderneming gevestigd in de Rotterdam Science Tower en ontwikkelt drones die (plastic) afval uit het water verwijderen.

De volledig autonome drones opereren binnen een sensornetwerk in het water, verzamelen het plastic afval en andere niet-biologische afbreekbare componenten. Daarnaast genereren zij gegevens over waterkwaliteit en het milieu. De drones van RanMarine zijn zelflerende machines, communiceren continu met elkaar in het water en verzenden deze informatie naar een centrale database op land.

Uitdaging

RanMarine is een start-up met zeer grote potentie en een mediagenieke boodschap, echter beperkte financiële middelen. Om de technologie naar een volgend niveau en uiteindelijk de markt te brengen is financiering noodzakelijk.

Aanpak

Eind 2016 is Maas & Kleiberg in contact gekomen met RanMarine via het acceleratieprogramma PortXL. Op basis van een bedrijfsanalyse heeft de adviseur van Maas & Kleiberg de financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. Vervolgens zijn er verschillende subsidieaanvragen opgesteld en ingediend op het gebied van technologie, maatschappelijke impact en Europese samenwerking.

Resultaat

Binnen een half jaar zijn al meerdere subsidies aangevraagd die RanMarine door de “valley of death” kunnen helpen waarin nog nagenoeg geen inkomsten uit operationele activiteiten te verwachten zijn. Door deze financiering kunnen de R&D activiteiten verder worden versterkt en wordt de oplossing schaalbaar gemaakt voor verdere internationale uitrol.

Meer cases