fbpx

Het belang van een goed Businessplan!

Bijna dagelijks zitten wij bij Nederlandse ondernemers aan tafel die zich bezig houden met innovatie binnen allerlei sectoren. Ze barsten vaak van de ideeën en passie voor wat ze doen. Voor elk concept dat nog ontwikkeld wordt, liggen vaak al weer 10 nieuwe ideeën klaar!

Tegelijkertijd hebben al deze ondernemers nog een gemene deler: hoe manage je al die projecten en ideeën? Welke kies je wel en welke niet? Wat is strategisch gezien de beste keuze? Hoe regel ik mijn financiering?

Innovatie is vaak vluchtig en fluïde en de meeste ondernemers vinden het zeer lastig om duidelijk het R&D traject in kaart te brengen. Maar nog veel belangrijker, wat zijn de eisen waar je innovatie aan moet voldoen. Zoals wat mag de ontwikkeling kosten, wat moet het opleveren, wat voegt de innovatie toe aan het portfolio van mijn bedrijf en wat moet ik voordat ik begin in kaart hebben gebracht?

Businessplan

Aan de basis van al deze overwegingen ligt een sterk businessplan. Geen zesdelig naslagwerk met rigide kaders welke de innovatiekracht van je bedrijf dicht timmert. Maar wel een plan die een visie uitspreekt over wie je bent, waar je goed in bent en waar je heen wilt.
Als het aankomt op het formuleren van een dergelijk plan komen veel ondernemers hier vaak niet toe, of ze betwijfelen de toegevoegde waarde ervan. Desalniettemin helpt een goed businessplan wel degelijk de succeskans van je onderneming vergroten.

1. Het schept een kader om je ideeën te evalueren en te testen – Wat voegt de innovatie toe aan mijn portfolio, hoe brengt het mij dichter bij mijn visie en waar moet het aan voldoen? Het businessplan stelt je dan ook in staat een strategische selectie te maken tussen verschillende ideeën en zo gerichter te werk te gaan. Hierdoor forceert het je om beslissingen te maken, het zorgt voor interne duidelijkheid, focus en een consistente (marketing)boodschap.

2. Het maakt duidelijk waar extra vaardigheden, capaciteit en financiering nodig zijn – Het schrijven van een goed businessplan waarin alle onderdelen van je onderneming aan bod komen van administratief, tot onderzoek & ontwikkeling en sales, brengt duidelijk in kaart waar en wanneer er geïnvesteerd moet worden, zowel in mensen als in middelen. Ook brengt het voor ons als subsidieadviseurs in kaart wanneer je als ondernemer klaar bent voor welke subsidies. Hierdoor kan er concreet geanticipeerd en geadviseerd worden, waardoor er geen subsidiekansen blijven liggen. Met dit overzicht sta je niet voor verassingen en kan je je groei niet alleen inzetten, maar ook volhouden.

3. Communicatiemiddel voor partners en investeerders – Natuurlijk zijn er partners en investeerders welke op hun onderbuikgevoel afgaan, maar veelal zullen deze toch realistische en onderbouwde inschattingen willen zien van je verwachte omzet en winst, hoe je dit gaat bereiken en binnen welke termijn. Buiten de reguliere banken om zijn er steeds meer financieringsopties, denk aan Crowdfunding, het MKB-impulsfonds of het Innovatiekrediet. Deze zijn bereid om het technologisch risico te nemen, maar hier moet wel een sterk businessplan tegenover staan.

4. Het belang van business modellen boven uitvoeringsplannen groeit – Veel goede ideeën halen de markt helaas niet, hier kunnen vele redenen voor zijn maar één van de redenen is het ontbreken van een solide business model welke de vraag behandelt: “waaraan ga ik geld verdienen en hoe?”. Het is een val waar veel start-ups tegenaan lopen, een prachtig idee, solide productontwikkeling maar onvoldoende inkomstenbronnen aan het einde van de rit. Het vooraf formuleren en doorrekenen van een business model voorkomt teleurstellingen achteraf, van je product maak je immers ook een prototype voordat je het in productie neemt.

5. Het is een steeds belangrijker onderdeel van de subsidieaanvraag. Ook binnen subsidieaanvragen zien we dat de focus verschoven is naar het concreet formuleren van de marktpotentie van je idee, het businessplan en het business model. Zeker wanneer je als ondernemer aanspraak wil maken op exploitatie of demonstratie subsidies is dit van belang, maar ook in een aantal ontwikkelingssubsidies is het een groeiend onderdeel. Bij subsidies zoals een DEI, Horizon 2020 of MIT subsidie aanvraag kan dit onderdeel soms wel de helft van de beoordeling beslaan. De technologie achter je idee kan dan nog zo sterk zijn, maar je aanvraag zal spaak lopen op een te zwak geformuleerd businessplan en het ontbreken van een business case van de betreffende innovatie.

Kortom het formuleren van een businessplan verkleint je risico en vergroot de succeskans van je onderneming. Het is ook één van de diensten die Maas & Kleiberg aanbiedt naast het verzorgen van subsidieaanvragen. Benieuwd geworden naar hoe wij hier ondersteuning voor kunnen bieden? Zowel op het gebied van schrijven of het doen van een review van je huidige plan? Neem dan contact met ons op!