maas, kleiberg, subsidie, advies, subsidieadvies, dhi, esf, duurzame, inzetbaarheid, wbso, partners, water, wwsd, sme, instrument, mit, r&d, praktijkleren

Deze subsidies kan u deze zomer nog aanvragen!

De komende maanden openen weer vele uiteenlopende subsidieregelingen die voor uw innovatieve project interessant kunnen zijn. Van personeelssubsidies tot subsidies voor energieprojecten – wij zetten ze voor u op een rijtje!

Praktijkleren

Aanvragen indienen van 2 juni – 17 september

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Alle tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen!

  • Subsidie: een vast bedrag van €2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats

Meer informatie over deze subsidie.

ESF Duurzame Inzetbaarheid

Aanvragen indienen van 25 juni – 29 juni

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stimuleert de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers door middel van deze subsidie. De subsidie ontvangt u voor het inwinnen van extern advies over de bevordering van één van de volgende thema’s: de gezondheid en veiligheid van werknemers, de leercultuur, de interne mobiliteit, en een flexibele werkcultuur.

  • Subsidie: €12.500 per project

Meer informatie over deze subsidie.

Partners voor Water – WWSD

Aanvragen indienen van 2 juli – 7 september 2018

Partners voor Water heeft als doel om de waterveiligheid en waterzekerheid in stedelijke delta’s te verbeteren doormiddel van de inzet van innovatieve en vernieuwende Nederlandse kennis. De regeling stimuleert samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en lokale consortium partijen. Subsidie is aan te vragen voor pilotprojecten en haalbaarheidsstudies in het buitenland.

  • Subsidie: €2 miljoen budget voor deze ronde

Meer informatie over deze subsidie.

DHI

Aanvragen indienen van 9 augustus – 21 september 2018

DHI is een subsidie voor Nederlandse MKB-ondernemingen met internationale projecten. De subsidie is derhalve beschikbaar voor ieder land in de wereld, exclusief het Koninkrijk der Nederlanden en de sanctielanden. De DHI-subsidieregeling geldt voor verschillende type exportprojecten: haalbaarheid, demonstratie en investeringen.

  • Subsidie: tot €200.000 per project, tot €100.000 per studie

Meer informatie over deze subsidie.

WBSO

Deadline: 31 augustus 2018

Via de fiscale regeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemers om meer te investeren in onderzoek. Met deze regeling worden de R&D-kosten en uitgaven verlaagd door een korting op de loonheffing. Ongeveer 25.000 bedrijven vragen deze subsidie aan!

  • Subsidie: €1.168 miljoen budget voor 2018

Meer informatie over deze subsidie.

SME Instrument – Horizon 2020

Deadline: 5 september 2018

Een onderdeel van Horizon 2020 is het SME Instrument, gericht op het ondersteunen van baanbrekende innovatieprojecten van Europese MKBs. Het SME Instrument bestaat uit financiering en innovatie support gedurende de hele ontwikkelingscyclus, en is in het leven geroepen om de meest vernieuwende en opvallende ontwikkelaars een boost te geven.

  • Subsidie: €2.500.000 per innovatieproject, €50.000 per haalbaarheidsstudie

Meer informatie over deze subsidie.

MIT R&D

Deadline: 6 september 2018

Het R&D-samenwerkingsproject is een instrument van de MIT regeling en richt zich op samenwerkingen tussen minimaal 2 MKB-ondernemers. Het innovatieve project dat zij opzetten moet aansluiting vinden bij één of meerdere van de negen Topsectoren van Nederland.

  • Subsidie: tot €350.000 per project

Meer informatie over deze subsidie.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Deadline: Najaar 2018 (exacte data nog niet bekend)

De SDE+ subsidie stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’. Deze subsidie kan aangevraagd worden voor de productie van hernieuwbare energie via de volgende methodes: biomassa, geothermie, water, wind en zon.

  • Subsidie: €6 miljard budget voor deze ronde
    • Het subsidiebedrag loopt op per opgewekte kWh

Meer informatie over deze subsidie.

Interesse?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen!