fbpx

SDE+ subsidie: 5 Redenen om wél te investeren in zonnepanelen

Veel ondernemers twijfelen over de beslissing om zonnepanelen aan te schaffen vanwege onder andere de hoge kosten. Op basis van 5 stellingen laten we zien waarom de aanschaf van zonnepanelen voor u wel aantrekkelijk kan zijn.

Het is te duur

Velen leggen de kwestie aan het begin al verkeerd uit. Een zonnepanelen installatie moet namelijk niet gezien worden als een aankoop, maar als een investering. Er zullen eerst kosten moeten worden gemaakt voordat de zonnepanelen ‘winst’ opleveren. De kosten kunnen hoog oplopen en zijn vaak ook de reden waarom de investering niet doorgaat. Velen weten echter niet dat de investering als onderneming of (non-profit) instelling zijnde bijna twee keer zo snel terug te verdienen is door de SDE+ subsidie aan te vragen. Na ongeveer zeven jaar is de investering terugverdiend, voorziet u uw pand van ‘gratis’ energie en ontwijkt u stijgende energiekosten. De economische levensduur van zonnepanelen bedraagt namelijk 20-25 jaar en de SDE+ subsidie wordt voor 15 jaar afgesloten. Financieel is het op de lange termijn dus zeer aantrekkelijk om in zonnepanelen te investeren!

Duurzaamheid is niet belangrijk voor mijn bedrijf

Nederland heeft als doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen voor 2020 significant te reduceren. Uit dit oogpunt is het van belang om bewust met ons energiegebruik en -opwekking om te gaan. Dit heeft er tevens toe geleid dat de maatschappij tegenwoordig steeds meer waarde hecht aan de mate waarin een onderneming maatschappelijk verantwoord bezig is en dit steeds zwaarder meeweegt in keuzes die men maakt. Middels een zonnepanelen installatie wordt er energie opgewekt zonder het milieu te schaden. Dit geeft een onderneming de mogelijkheid om zichzelf te profileren als een meer duurzaam en groen bedrijf.

Ik loop risico als mijn zonnepanelen stuk gaan

Een zonnepaneel heeft een minimale economische levensduur van 20-25 jaar, hier wordt door onze partner garantie op gegeven. Er is ook een app beschikbaar waarin kan worden bijgehouden of de panelen werken en snelle oplossingen geboden worden bij problemen.

Als ik ga verhuizen heb ik niks meer aan m’n zonnepanelen

Normaliter resulteert een zonnepanelen installatie in een waardestijging van het pand en mogelijk zelfs in een hoger energielabel. Bij een eventuele verhuizing zijn dit twee positieve factoren die bijdragen aan de waardevermeerdering. Een verhuizing is tevens mogelijk met betrekking tot de zonnepanelen installatie en SDE+ subsidie. Het is namelijk mogelijk om de zonnepanelen installatie inclusief SDE+ subsidie over te dragen aan de nieuwe pandeigenaar. Wanneer de nieuwe pandeigenaar de zonnepanelen installatie niet wilt overnemen, is het mogelijk om de installatie inclusief subsidie mee te nemen naar uw nieuwe pand.

Nederland telt te weinig zonuren

Een andere barrière voor veel ondernemingen zijn geografische factoren, met name het feit dat Nederland geen heel zonnig land is. Nederland telt echter gemiddeld zo’n 1500 zonuren per jaar, meer dan voldoende om uw investering terug te verdienen! Ook in de winter wekken de zonnepanelen energie op. De UV stralen zijn dan wel sterker in de zomer, maar dat betekent niet dat er op bewolkte of koude dagen geen energie wordt opgewekt. Voor de opwekking van zonne-energie is er namelijk niet voortdurend een stak blauwe lucht en 30 graden Celsius nodig.

Wilt u subsidie aanvragen voor de aanleg van zonnepanelen voor uw onderneming? Neem dan gerust contact met ons op.